A Polgárőrség működéséről általában

A Polgárőrség – létrejöttének szükségességéből következően – alapvető célja a bűncselekmények megelőzése. E cél érdekében végzett tevékenységük széles kóró társadalmi összefogásra épül, melynek alapja az állampolgárok pozitív érzelmi kötődése szőkébb környezetükhöz, embertársaikhoz.

A polgárőrséget az önkéntesség, a törvényesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás és a politikamentesség jellemzi.

A polgárőr mozgalom szervezete a klasszikus szervezeti struktúrához igazodik, vagyis a másokért önzetlenül felelősségét vállaló emberek községekben, illetve városokban, városi kerületekben polgárőr egyesületekbe tömörülnek.

A polgárőr egyesületek feladatainak összehangolása, képzése, érdekeik védelme és képviselete érdekében megyei szövetséget (Megyei Polgárőr Szövetség), valamint országos szinten országos szövetséget (Országos Polgárőr Szövetség) hoztak létre, melyek egymáson keresztül kapcsolódnak.

A mozgalom fő iránya a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, ezen belül különösen a vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-fogyasztás visszaszoritása, valamint a közlekedésbiztonság társadalmi feladataiban való közreműködés. Mint a közreműködés szóból következik, a polgárőrség olyan tevékenységet vállalt, illetve olyan tevékenységben való közreműködést végez, mely más állami szervek feladata, kiemelve a rendőrséget, az ügyészséget, a fogyasztóvédelmi felügyelőséget, a tisztiorvosi szolgálatot és nem utolsó sorban a települési önkormányzatokat. A felsorolás korántsem teljes, mivel maga a bűnmegelőzés össztársadalmi érdek és széles rétegek, köztük az állampolgárok összefogására és aktív tevékenységére épít.